Nordlysbadet – billettpriser.

Barn

Pris kr

Voksen

Pris kr

Honnør

Pris kr

Student

Pris kr

Enkeltbillett 100,- 140,- 115,- 115,-
Klippekort 10 besøk (gyldig 12 mnd) 900,- 1260,- 1035,- 1035,-
Halvårskort (gyldig i 6 mnd) 1450,- 2315,- 1735,- 1735,-
Årskort – kontant 2315,- 4045,- 2890,- 2890,-
Morgensvømming 0630-8000 enk.bill. 65,- 90,- 80,- 80,-
Semesterkort 1 (fra 22/8-31/12) 1170,-
Semesterkort 2 (fra 1/1-31/5) 1460,-

 

Familiebillettpriser: 1v+1b 1v+2b 2 v 2v+1b 2v+2b Mer enn 2 barn betales
 Billett 200,- 285,- 245,- 320,- 400,- kr 46,- pr barn
Morgensvømming 0630-0800 135,- 175,- 155,- 205,- 255,- kr 30,- pr barn
Klippekort 10 besøk (gydlig i 12 mnd) 1800,- 2565,- 2205,- 2880,- 3600,- kr 290,- pr barn
Årskort kontant 5200,- 5775,- 5775,- 6930,- 8087,- kr 577,- pr barn
Halvårskort kontant (gyldig i 6 mnd) 2890,- 3178,- 3178,- 3753,- 4334,- kr 290,- pr barn

Alle priser er inkl 10% mva.

V = Voksen.

B = Barn – Barnebillett gjelder til og med 15 år. Barn under 3 år går gratis inn.

 

Morgensvømming: Tirsdag og torsdag.

Årskort er gyldige i 12 måneder fra kjøpsdato.

Halvårskort er gyldige i 6 måneder fra kjøpsdato.

Klippekort er gjeldende inntil alle klippene er brukt opp.

Enkeltbilletter gjelder pr besøk.

 

Barn under 10 år skal være i følge med svømmedyktig voksen over 16 år som skal

være med barnet i vannet.

 

Årskort og halvårskort er personlige og skal ikke lånes til andre. Oppdages misbruk, blir kortet

slettet og man må kjøpe nytt kort (årskort/halvårskort) for å få tilgang til Nordlysbadet igjen.

 

Klippekort familie: Man får ett kort. Man bruker av de 10 klippene enten det er en eller flere

av familien som gjester badet.

Mistet årskort/halvårskort: Nytt kort kan produseres. Pris kr 100,-. Det gamle slettes. 

Familie enkeltbillett: Det kreves at man går samlet inn og ut.